Teknik Menulis Lirik Lagu Dengan Baik

Longok Lagu yang baik yang disampaikan secara melodi serta lagu yang berkualiti pasti akan siap memikat hati pendengar dan pemuja - penyuka muzik tdk kira diperingkat tempatan ataupun peringkat international.Untuk membuahkan lirik tata tertib atau perbuatan yang berkualiti seseorang pengkarya perlu mengetahui beberapa tips supaya gaji lirik tolok u

read more